Pagrindinis » 2016

Metų archyvas: 2016

Studentų himnas ,,Gaudeamus igitur“

Studentų himno „Gaudeamus igitur“ istorija

Šiandien daugelyje Europos universitetų giedamo studentų himno „Gaudeamus igitur“ istorija gana ilga. Himnas kilęs iš klajojančių studentų (vagantų) užstalės dainos ir žinomas nuo XIII amžiaus. Tekstas per ilgą laiką keitėsi, ir šiuo metu egzistuoja trumpasis jo variantas.
Pirmą kartą į lietuvių kalbą himnas buvo išverstas ir pavadinimu „Linksminkimies“ paskelbtas Mažojoje Lietuvoje. Vertė Tilžės gimnazijos mokytojas Frydrichas Bekeris (1805-1890), lietuviškos tekstų chrestomatijos autorius.
Šiame tekste harmoningai dera jaunatviško nerūpestingo džiaugsmo šlovinimas ir filosofinis gyvenimo prasmės apmąstymas, žemiškosios ir pomirtinės būties sąsajos, savosios Alma Mater, jos narių pagerbimas. Prasmingi šio teksto žodžiai (dabar dažniausiai giedamos tik trys paryškintos strofos) verčia susimąstyti apie gyvenimo prasmę, apie mokslo svarbą, apie akademinės bendruomenės ryšių tvirtumą.
„GAUDEAMUS“ (lotyniškai „džiaukimės“) – lotyniška studentų daina, šlovinanti gyvenimo džiaugsmą, jaunystę, mokslą. Žodžius XIII a., giesmės motyvais, 1781 m. sukūrė vokiečių poetas K.V.Kindlėbanas. (daugiau…)

Senjorų sveikatinimui skirta konferencija

Konferencijos dalyviai seime

Holistinio požiūrio į sveikatą formavimui
2015 m. gruodžio 16 d., LR Seime vyko pavyzdžių ir patirčių konferenciją „Senjorų sveikatingumo metai – pavyzdžiai, patirtys ir įžvalgos“, kurią organizavo Lietuvos sveikuolių sąjunga, kartu su Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetu ir Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu.
Konferencijos peržiūra

TAU asociacijos informacija

Bendras salės vaizdas

Susitikimo dalyviai

Sausio 15 d. Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos iniciatyva Lietuvos edukologijos universiteto aktų salėje surengtas šalies TAU vadovų ir klausytojų susitikimas su Švietimo ir mokslo ministre Audrone Pitrėniene. Lietuvos edukologijos universiteto aktų salėje vykusiame renginyje taip pat dalyvavo LR Seimo nariai Artūras Paulauskas, Vytautas Gapšys, Valdas Skarbalius, teisingumo viceministras Giedrius Mozūraitis, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visa gyvenimą departamento direktorius dr. Saulius Zybartas.

Susitikime buvo diskutuojama apie šalies TAU galimybes ir perspektyvas dalyvauti suaugusiųjų (senjorų) neformaliojo švietimo sistemoje, apie šios veiklos finansavimo modelius ir kitus klausimus, susijusius su prieš metus įsigaliojusiu Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu. Susitikimo dalyviams labiausiai rūpėjo platesnės galimybės dalyvauti įvairiuose suaugusiųjų švietimo projektuose, ryšių su vietos savivalda stiprinimas sprendžiant projektų rengimo, aprūpinimo auditorijomis, lektoriais ir kiti klausimai.

Renginyje apžvelgta Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos vienerių metų veikla ir perspektyvos, galimybė įregistruoti asociaciją kaip juridinį vienetą ir kiti aktualūs klausimai.

Susitikime dalyvavęs teisingumo viceministras Giedrius Mozūraitis su TAU vadovais aptarė senjorų teisinio švietimo galimybes. Kaip jau buvo nutarta anksčiau, MČTAU klausytojams kovą bus surengtas teisinių žinių mėnuo, o kituose TAU veikiantiems teisinių žinių fakultetams bus suteikta reikiama metodinė pagalba.

2015 m. vasarį šalies TAU pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir susibūrė bendrai veiklai į Nacionalinę TAU asociaciją, kuri šiuo metu vienija 40 TAU, o  veiklos ir užsiėmimų čia randa per 10 000 senjorų.

Informaciją parengė

©Jadvyga Miniotaitė

TAU asociacijos informacija

naujiena_susitikimas su svietimo ministre_JM_160115